Vad gör en fastighetsmäklare?

Fastighetsmäklare är ett ord som de flesta känner till eller har kommit i kontakt med på något sätt. Det är en yrkesroll som går ut på att sälja och förmedla fastigheter till privatpersoner eller företag. Oftast arbetar mäklarna inom avgränsade områden, till exempel mäklare på Vaxholm, på Östermalm eller i en mindre stadsdel i valfri stad. Yrkesrollen handlar till stor del om att väcka intresse för en fastighet och att få den såld. Mäklarna arbetar med kontakten mellan säljare och kund. De hjälper till med prissättning och publicering av ett hem och söker kontakt med potentiella köpare. Mäklare fungerar även som informationsförmedlare om fastigheten och sköter upprättelsen av kontrakt mellan parterna. Yrket ställer krav såväl på att vara social, framåt och säljande men också att kunna skapa förtroende hos båda parterna. Det finns olika en uppsjö aktörer inom området, exempelvis den välkända fastighetsförmedlaren HusmanHagberg.

Person och handslag
Nycklar som överlämnas

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>