Tobaksanvändare i Sverige

Enligt Folkhälsomyndighetens rapport har antalet dagliga tobaksanvändare minskat i Sverige mellan 2006-2018. Sju procent av befolkningen i åldrarna 16-84 uppgav att de använde tobaksprodukter dagligen 2018. Det finns även skillnader mellan olika åldersgrupper, där de som är 45 år och över utgör en större del av det totala antalet användare av tobaksprodukter. Ser man till hela tidsperioden, det vill säga 2006-2018, så har andelen som använder tobaksprodukter dagligen gått ner med sju procent. Det här kan bero på att det i dagsläget finns ett större antal produkter att använda sig av, exempelvis är e-cigaretter som bland annat finns hos Cigge vanligare nu, kolla deras ecigg!

Rökmoln från e-cigg

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>