Telenor

teleTelenor

Telenor är en koncern som fungerar som leverantör av kommunikationstjänster som data, tele och media på en internationell marknad. Koncernen driver mobilverksamhet på 11 marknader runt om i Norden, Öst- och Centraleuropa och Asien. De äger dessutom en 42,95 procents andel i VimpelCom Ltd. som är verksamma på 17 marknader.

Idag är Telenorkoncernen en av de främsta mobiloperatörerna i världen och har en årsomsättning på 102 miljarder norska kronor. Telenor är dessutom det största telekomföretaget i Norden samt en av de främsta leverantörerna av TV-tjänster inom Norden.

Historia

Telenor grundades år 1855 och hette på den tiden Norges telegrafverk. År 1969 tog koncernen namnet Televerket och år 1994 döptes det om till Telenor i samband med att verksamheten strukturerades om till ett statligt aktiebolag. Telenor hade monopol på norsk privattelefoni fram till år 1998.

Telenor i Sverige

I Sverige fungerar Telenor som en helheltsleverantör av tjänster inom telekommunikation. Deras nät täcker idag 99 % av landets befolkning. Till Telenorkoncernen i Sverige tillhör även Glocalnet, Bredbandsbolaget, Canal Digital Kabel, OpenNeto och Open Unverse. Totalt har dessa leverantörer mer än 2 miljoner abonnenter samt en årsomsättning på dryga 12,3 miljarder svenska kronor. Telenorkoncernen har cirka 2 000 anställda i Sverige och samarbetar även med den självständiga organisationen Telekområdgivarna som kostnadsfritt vägleder och informerar konsumenter inom bredband och telefoni.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>