Stafettpersonal inom vården

Idag är ordet stafett ett välanvänt begrepp inom vården och man talar bland annat om stafettläkare och staffetsköterskor. Vad innebär då detta? Det ska vi förklara i den här texten.

Personal inom vården som är så kallad stafettpersonal är helt enkelt personer som arbetar tillfälligt på till exempel ett sjukhus eller en vårdcentral. Man kan säga att man hyr in personal när det inte finns tillräckligt arbetskraft för att fylla upp fasta tjänster med läkare och sjuksköterskor. Allra vanligast är det med stafettpersonal i glesbygden eftersom det är svårast att locka arbetskraft dit.

Systemet med hyrpersonal har dock blivit kritiserat, bland annat för att läkare och sjuksköterskor ofta byts ut. På grund av detta är det svårt för patienter att skapa en trygg relation med en och samma läkare. Det kan också vara dyrt att hyra in personal och många tycker att det finns pengar att spara på att ordna fasta anställningar. Dock kan detta vara svårt då arbetskraften helt enkelt inte finns tillgänglig.

stafett2

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>