Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

När en ombildning sker från hyresrätt till bostadsrätt betyder det att bostadsrättsföreningen, som är bildad av de som bor i ett hus, köper en fastighet från den som äger den. När detta köp är genomfört kan de som är medlemmar i bostadsrättsföreningen köpa lägenheten de bor i och få så kallad boenderätt. När man har köpt sin bostadsrätt blir man bostadsrättsinnehavare. När man är bostadsrättsinnehavare betalar man istället för hyra en avgift till föreningen. Denna avgift är vanligen lägre än den man betalade i hyra. Avgiften går till att täcka driften för fastigheten. Avgiften används även till att göra investeringar i fastigheten. På så sätt kan alla som bor i en fastighet tillsammans bidra till att den höjs i värde. En annan fördel med att vara bostadsrättsinnehavare är att man själv har rätt att bestämma över när renoveringar ska göras. Detta är en frihet som man inte har som hyresgäst.

Störst i Sverige på ombildningar är restate.se. De har genomfört så mycket som var tredje ombildning i landet trots att de bildades så sent som 2012.

bostadsratt

One comment on “Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

  1. Hosting september 3, 2017 2:04 e m

    Om du ar medlem i foreningen men den vagrar att upplata lagenheten med bostadsratt, kan du vanda dig till hyresnamnden och fa saken provad.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>