Konferens Stockholm

konferensKonferens Stockholm

I Stockholm finns ett stort utbud av konferenshotell och –anläggningar där man som konferensarrangör kan boka in alla möjliga typer av konferenser, såsom möten, föreläsningar, workshops och mycket mer. De allra flesta konferensanläggningar har ett varierat utbud av lokaler och rum som lämpar sig bra för både stora och små sammankomster.

Att hitta konferensanläggning i Stockholm

De flesta konferensanläggningar- och hotell går idag att hitta via internet. Många anläggningar har sina egna hemsidor medan andra finns listade och recenserade på olika sidor som handlar om konferenser. Man kan också hitta bra konferenslokaler via tips från vänner och arbetskamrater som varit på en bra konferens tidigare och som efter egna erfarenheter kan rekommendera lokalen.

Boka konferens i Stockholm

Idag kan man enkelt boka konferenser direkt via en anläggnings hemsida på internet eller via en hemsida som sköter konferensbokningar. Ofta går det till som så att man skickar iväg en bokningsförfrågan med önskade datum och andra viktiga uppgifter (såsom utrustning, måltider, övernattning och aktiviteter). Sedan återkommer konferensanläggningen med ett förslag för hur och när konferensen hållas.

Många större och konferensanläggningar som ligger centralt beläget är lite extra populära och det kan därför vara bra att boka sin lokal i god tid om man är ute efter något speciellt. Vanligtvis brukar man räkna med att en bokning bör göras senast en till tre månader innan själva konferensdagen, beroende på hur många deltagare man räknar med. Ju fler deltagare, desto tidigare bör man boka för att allt ska hinna planeras i tid.

Utrustning på konferens

På de allra flesta konferensanläggningar i Stockholm finns all teknisk utrustning färdigt på plats i den bokade lokalen. Till den tekniska utrustningen hör bland annat projektor, dator, trådlöst internet eller bredband samt i vissa fall även mygga, hörslingor och annat som kan behövas vid större konferenser. Även CD- samt DVD-spelare och högtalaranläggning kan finnas tillgänglig på många konferensanläggningar.

Annan typ av utrustning som så gott som alltid finns tillgängligt i konferenslokaler i Stockholm är blädderblock, pennor, fax, skrivare och whiteboardtavla.

Historiska konferenser i Stockholm

Förenta nationernas konferens om mänsklig miljö

Mellan den 5 och 16 juni år 1972 hölls FN:s första miljökonferens och den anordnades i Stockholm. Under konferensen deltog representanter från 114 länder och den svenske dåvarande jordbruksministern Ingemund Bengtsson valdes till konferensens ordförande. Dåvarande statsminister Olof Palme höll ett välkomsttal på Kungliga Operan under konferensens öppningsceremoni.

Konferensen ledde inte till särskilt många påtagliga resultat men sammankomsten hade ändå en betydelsefull ”ideologisk” inverkan på många länder och man har lyckats åstadkomma ett internationellt miljöarbete som följd av kongressen.

Det viktigaste som man lyckades åstadkomma på miljökonferensen var Stockholmsdeklarationen. I det dokumentet finns sju punkter och 26 principer. Princip nummer 21 är grundläggande för den internationella miljörätten och kallas på engelska för ”No harm principle”. Ett annat viktigt beslut som togs under konferensen var att bilda UNEP. Dessutom beslutade man att Världsmiljödagen skulle infalla den 5 juni.

Östtyskland fick inte delta i miljökonferensen eftersom landet inte var medlem i FN. Detta ledde till att Sovjetunionen och andra länder i Östblocket protesterade genom att inte delta i konferensen.

Stockholm+40

År 2012 anordnades konferensen Stockholm+40 för att uppmärksamma att det gått hela 40 år sedan FN:s miljökonferens hölls i Stockholm. Konferensen fungerade även som en förberedning inför Rio+20. Jordens Vänner anklagade Stockholm+40 för att handla om greenwash (det vill säga, icke miljövänlig verksamhet) då de inte fick tillåtelse att delta i konferensen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>