Asiater luktar mindre svett

Det är lätt att tro att det är en myt att asiater luktar mindre svett än afrikaner och européer men det är ett korrekt påstående. Anledningen är att de har en annan typ av körtlar som inte gör att svetten luktar lika mycket. Det är körtlarna som sitter vid skrevet och under armarna som skiljer sig för asiater, då särskilt östasiater. Människan har två typer av svettkörtlar och flest till antal är de merokrina som styrs av acetylkolin som är en signalsubstans från hjärnan som reglerar kroppstemperaturen. Den andra varianten är apokrina svettkörtlar som aktiveras kring puberteten och finns kring hårstrån. Det är denna typ som skiljer sig mellan etniciteter och det är oftast den som luktar eftersom bakterierna trivs och frodas. Vid svåra svettningar går det idag att genomgå operationer för att komma till bukt med problemen. Är du sjukvårdspersonal med specialkompetens inom ämnet finns bemanningsföretag sjuksköterska som anställer yrkeskunniga för kirurgi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>