Arbeta som fastighetsmäklare

Huvuduppgiften för en fastighetsmäklare är att medla på ett neutralt sätt mellan parterna i ett bostads- eller fastighetsköp så att de kan ingå ett rimligt avtal och känna sig nöjda med affären. Den som vill registrera sig som fastighetsmäklare måste ha en treårig universitets- eller högskoleutbildning som innehåller bland annat fastighetsvärdering, ekonomi, fastighetsförmedling, byggnadsteknik och juridik. Utöver det krävs praktik som mäklare i tio veckor under handledning av en registrerad fastighetsmäklare. Arbetet är varierande och går ut på att under hela försäljningen göra kontroller, annonsera, ansvara för visningar och se till att kontraktet upprättas på rätt sätt. Intresse för människor och förmåga att skapa allians med människor är viktigt.

Man och kvinna.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>