Antalet bankkontor i Sverige

Antalet fysiska bankkontor har minskat i Sverige sedan 2000-talet. Statistik säger att så mycket som vart fjärde kontor har stängt ner sedan millennieskiftet, och trenden ser ut att fortsätta i samma riktning. Fram till 2016 var det bara en bank vars strategi gick ut på att istället öka antalet kontor, men nu har även de blivit tvungna att skära ner. Detta kan bero på att de flesta svenskar vill sköta sina bankäenden via datorn. Så lite som 2 % av befolkningen föredrar att besöka ett riktigt kontor, något som en undersökning som Svea har gjort visar. Ni kan läsa om om den här.

Mynt och sedlar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>